2012/Jan/15

หมา ตายคามือ/ตายต่อหน้าต่อตา
กบ ทำมันตาย
ลูกไก่  เคยตายคามือ/ตายต่อหน้าต่อตา/ทำมันตาย
ไก่ ทำมันตาย
ปลา  ตายต่อหน้าต่อตา/ทำมันตาย
กุ้ง  ทำมันตาย
ลูกหมู  ทำมันตาย
นก  เคยตายคามือ/ตายต่อหน้าต่อตา
ลิง ตายต่อหน้าต่อตา
วัว ตายต่อหน้าต่อตา
 
เคยตายคามือ ถ้ามันตายคามือตอนคุณกำลังช่วยคุณจะรับรู้ว่าชีวิตมันเปราะบางแค่ไหน
ตายต่อหน้าต่อตา คุณจะรู้ว่าเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของโลกเท่านั้นเอง
ทำมันตาย  ทำให้รู้ว่า ชีวิตต่อให้เล็กแค่ไหนก็เป็นหนึ่งชีวิต
 
ปล.ทำไมเกินครึ่งมันตายจากฝีมือฉันวะคะ!!!!!

Comment

Comment:

Tweet